Prowadzimy sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Zaopatrujemy hurtownie i sklepy.
Jesteśmy największą hurtownią materiałów zduńskich na terenie południowej Polski.

Rury grubościenne

Wymiary: dł. 0.25cm, 0.5mb , 1mb

Waga:

Moc nominalna:

Sprawność:

INFORMACJA O PRODUKCIE

Rury i kolana wykonane są z blachy stalowej klockner ST 1303 przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem do przewodów kominowych. Norma niemiecka DIN 18 160 oraz ISO 4736.

Na podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie w zakresie próby odporności ogniowej w temperaturze 1000 *C produkt otrzymał aprobatę techniczną AT/2000-05-11/Wydanie II/2005 i jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

  • Typoszereg średnic: od DN 120 do DN 300 mm
  • Wymiary rur i kolan są zgodne z dokumentacją konstrukcyjną producenta. Dopuszczalne odchyły grubości blachy nie są większe niż +/- 0,1% wymiaru nominalnego średnicy
  • Zachowują szczelność wewnętrzną przy próbnym nadciśnieniu 125 Pa w temperaturze otoczenia w czasie 300 s; wytrzymałość termiczna rur i kolan podczas działania temperatury 1000 *C w czasie 60 minut zapewnia niezmienność kształtu wyrobu
  • Powierzchnie idealnie gładkie, bez wad i uszkodzeń (zapobiega osadzaniu się sadzy na wewnętrznej ściance)
  • Blacha na rury i kolana zwijana i łączona na szwach długościowych techniką plazmową,
  • Kolana nastawne – łatwe uzyskiwanie kątów 45* (dwusegmentowe), 90* (trójsegmentowe) oraz uniwersalne (czterosegmentowe). Możliwość uzyskania formy „S” lub „Z”
  • Kolana posiadają element rewizyjny, przez który można w każdej chwili dokonać kontroli połączenia
  • Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm, łączenie elementów kolan jest idealnie szczelne